tag: odpady

Przepisy dotyczące recyklingu surowców wtórnych

Jak segregować? Recykling to wieloetapowy proces, który zaczyna się od segregacji odpadów. Najważniejsze jest oddzielenie surowców nadających się do recyklingu od pozostałych odpadów. Ważne jest…

czytaj więcej

Biomasa – jej potencjał i wykorzystanie

Biomasa to jedno z najszerzej wykorzystywanych dziś odnawialnych źródeł energii. Zaliczają się do niej m.in. odpady z gospodarstw domowych, pozostałości po przycinaniu zieleni miejskiej oraz…

czytaj więcej

Znaczenie utylizacji odpadów budowlanych dla środowiska

Gospodarka odpadami Podczas realizacji umów o roboty budowlane, priorytetowe znaczenie ma zapobieganie powstawaniu odpadów i minimalizacja ich ilości. Jednak nie da się ukryć, że na…

czytaj więcej

Na czym polega recykling odpadów budowlanych?

Recykling jest działaniem znanym większości z nas z życia codziennego – kojarzymy go przede wszystkim z segregowaniem i przetwarzaniem odpadów z surowców wtórnych, np. plastiku,…

czytaj więcej

Odpady z działalności kosmetycznej – co warto widzieć?

Prawna definicja odpadów kosmetycznych Istnieją dwa dokumenty prawne, na podstawie których definiujemy odpady kosmetyczne. Pierwszym z nich jest rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu…

czytaj więcej

Charakterystyka pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

Metody selektywnej zbiórki Selektywne zbieranie odpadów przeprowadzać można na różne sposoby. Zwykle wykorzystuje się do tego oznakowane kontenery, które ustawia się na terenie osiedli mieszkaniowych…

czytaj więcej

Czym się kierować przy wyborze firmy recyklingowej?

Doświadczenie na rynku Patrząc na staż firmy na rynku jesteśmy w stanie wiele powiedzieć na temat świadczonych przez nią usług – sprawdza się to w…

czytaj więcej

Przepisy dotyczące utylizacji sprzętu elektronicznego

Sprzęt podlegający utylizacji Dyrektywa 202/96/WE dokonała podziału sprzętu elektrycznego i elektronicznego na poszczególne kategorie, a ustawodawca krajowy je dookreślił. Zgodnie z naszymi przepisami, mamy dziesięć…

czytaj więcej

Znaczenie odzysku odpadów i surowców wtórnych dla środowiska

Nadmierna produkcja odpadów jest obecnie najpoważniejszym problemem ekologicznym w Polsce. Każdego roku Polacy produkują ok. 12 milionów ton odpadów, co w przeliczeniu daje ok. 300…

czytaj więcej

Na czym polega utylizacja odpadów przemysłowych?

Odpady przemysłowe i komunalne Produkcja odpadów zwiększa się z roku na rok, stwarzając ogromne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Jeden z priorytetów ekologów na całym świecie…

czytaj więcej

Droga śmiecia, czyli co się dzieje z odpadami?

Odbiór odpadów Odpady zgromadzone w śmietnikach i innych punktach zbiorczych są odbierane przez upoważnione przedsiębiorstwa, które posiadają kwalifikacje, zezwolenia i sprzęt konieczny do wywozu nieczystości.…

czytaj więcej

Czym są odpady niebezpieczne

Śmieci domowe Każda osoba powinna dbać o to, by nie śmiecić w miejscach publicznych i używać opakowań wielokrotnego użytku. W ten właśnie sposób realnie jesteśmy…

czytaj więcej