tag: utylizacja odpadów

Metody unieszkodliwiania odpadów ciekłych

Odpady ciekłe – co to takiego? Według ustawy o odpadach z 27 czerwca 1997 roku odpady ciekłe to wszystkie substancje ciekłe nie będące ściekami, „powstałe…

czytaj więcej

Utylizacja odpadów spożywczych

Kto powinien utylizować odpady spożywcze? W świetle obowiązujących w Polsce przepisów, obowiązek utylizacji odpadów spożywczych spoczywa na każdym przedsiębiorcy. Przepisów muszą przestrzegać firmy zajmujące się…

czytaj więcej

Odpady z działalności kosmetycznej – co warto widzieć?

Prawna definicja odpadów kosmetycznych Istnieją dwa dokumenty prawne, na podstawie których definiujemy odpady kosmetyczne. Pierwszym z nich jest rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu…

czytaj więcej

Utylizacja elektrośmieci – dlaczego warto?

Bo takie jest prawo Niewiele osób jest tego świadomych, ale wyrzucanie tak zwanych elektrośmieci wraz z innymi odpadami jest zakazane przez przepisy. Aktualnym aktem prawnym…

czytaj więcej

Na czym polega utylizacja elektrośmieci?

Podstawy utylizacji Najczęściej wykorzystywanymi w utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych procesami są obróbka mechaniczna oraz separacja fizyczna. Na samym początku dokonuje się demontażu urządzeń na…

czytaj więcej

Recykling się opłaci! Do czego wykorzystywane są surowce odzyskane z elektrośmieci?

Skup elektroodpadów Elektrośmieci to wszelkiego rodzaju sprzęt – zepsuty, przestarzały albo po prostu zbędny – który zasilany jest za pomocą prądu elektrycznego lub baterii. Do…

czytaj więcej

Czym się zajmuje pogotowie ekologiczne

Czym jest pogotowie ekologiczne? W ramach pogotowia ekologicznego działają firmy zajmujące się szeroko pojętą gospodarką odpadami. Przedsiębiorstwa te dysponują niezbędnym doświadczeniem, kwalifikacjami, a także sprzętem…

czytaj więcej

Charakterystyka pojemników do segregacji śmieci

Nowa ustawa śmieciowa – co zmieni? Ustawa śmieciowa z 2013 roku zakładała, że każda gmina jest właścicielem odpadów wytwarzanych na jej terenie odpadów, w związku…

czytaj więcej

Znaczenie utylizacji elektrośmieci dla środowiska

Jak wygląda utylizacja elektrośmieci? Elektrośmieci muszą być zbierane selektywnie, a następnie poddawane procesom utylizacji, recyklingu, odzysku czy unieszkodliwienia substancji trujących. W ten sposób przedmioty elektroniczne…

czytaj więcej

Rodzaje odpadów przemysłowych

Charakterystyka odpadów przemysłowych oraz ich rodzaje Odpady przemysłowe nie są niestety obojętne dla środowiska i stanowią zagrożenie dla wszystkich komponentów środowiska, powierzchni ziemi, hydrosfery, biosfery…

czytaj więcej

Charakterystyka kontenerów do przewożenia odpadów

Najlepszym sposobem transportu odpadów, który ułatwia jednocześnie ich sprawny przeładunek, jest korzystanie ze specjalnych kontenerów i wymiennych naczep – wyjaśnia nasz rozmówca  z firmy MJB.…

czytaj więcej

Zasady postępowania z zakaźnymi odpadami medycznymi

Zakaźne odpady medyczne i weterynaryjne Zakaźne odpady medyczne związane z działalnością ośrodków zdrowia dla ludzi i zwierząt oraz odpady powstające w laboratoriach mogą być zbierane…

czytaj więcej