tag: odpady ciekłe

Metody unieszkodliwiania odpadów ciekłych

Odpady ciekłe – co to takiego? Według ustawy o odpadach z 27 czerwca 1997 roku odpady ciekłe to wszystkie substancje ciekłe nie będące ściekami, „powstałe…

czytaj więcej