tag: odpady budowlane

Co zrobić z odpadami?

Rosnąca świadomość ekologiczna wymusza na nas moralny obowiązek racjonalnego gospodarowania odpadami. Jednak nawet osoby, które nie odczuwają tego wewnętrznego przymusu, są zobowiązane prawem do sortowania…

czytaj więcej

Regulacje prawne dotyczące recyklingu odpadów budowlanych

Recykling odpadów budowlanych – czym jest? Pojęcie recyklingu definiuje ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r., która ogłoszona została 8 stycznia 2013 r. Według…

czytaj więcej

Znaczenie utylizacji odpadów budowlanych dla środowiska

Gospodarka odpadami Podczas realizacji umów o roboty budowlane, priorytetowe znaczenie ma zapobieganie powstawaniu odpadów i minimalizacja ich ilości. Jednak nie da się ukryć, że na…

czytaj więcej

Na czym polega recykling odpadów budowlanych?

Recykling jest działaniem znanym większości z nas z życia codziennego – kojarzymy go przede wszystkim z segregowaniem i przetwarzaniem odpadów z surowców wtórnych, np. plastiku,…

czytaj więcej

Odpady remontowe – co z nimi zrobić?

Przy drobnych przeróbkach odpady nie stanowią problemu. Schody zaczynają się, gdy roboty były długie i zaawansowane, a ich skutkiem jest sporo gruzu, styropian, resztki wełny,…

czytaj więcej

Charakterystyka odpadów budowlanych

Jednym z największych problemów dużych miast są odpady budowlane. Występują one zwykle w rozwijających się aglomeracjach, w których trwa nieustanna zabudowa terenu. Postawienie jednego bloku…

czytaj więcej