tag: odpady remontowe

Co zrobić z odpadami?

Rosnąca świadomość ekologiczna wymusza na nas moralny obowiązek racjonalnego gospodarowania odpadami. Jednak nawet osoby, które nie odczuwają tego wewnętrznego przymusu, są zobowiązane prawem do sortowania…

czytaj więcej

Regulacje prawne dotyczące recyklingu odpadów budowlanych

Recykling odpadów budowlanych – czym jest? Pojęcie recyklingu definiuje ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r., która ogłoszona została 8 stycznia 2013 r. Według…

czytaj więcej

Odpady remontowe – co z nimi zrobić?

Przy drobnych przeróbkach odpady nie stanowią problemu. Schody zaczynają się, gdy roboty były długie i zaawansowane, a ich skutkiem jest sporo gruzu, styropian, resztki wełny,…

czytaj więcej