tag: gospodarka odpadami

Procedura Czystszej Produkcji

Czym jest Międzynarodowa Deklaracja Czystszej Produkcji? Każdy z nas produkuje śmieci i w jakiejś mierze zanieczyszcza środowisko. Dbałość o jego stan jest obowiązkiem wobec przyszłych…

czytaj więcej

Przepisy dotyczące utylizacji sprzętu elektronicznego

Sprzęt podlegający utylizacji Dyrektywa 202/96/WE dokonała podziału sprzętu elektrycznego i elektronicznego na poszczególne kategorie, a ustawodawca krajowy je dookreślił. Zgodnie z naszymi przepisami, mamy dziesięć…

czytaj więcej

Na czym polega utylizacja odpadów przemysłowych?

Odpady przemysłowe i komunalne Produkcja odpadów zwiększa się z roku na rok, stwarzając ogromne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Jeden z priorytetów ekologów na całym świecie…

czytaj więcej

Czym są odpady niebezpieczne

Śmieci domowe Każda osoba powinna dbać o to, by nie śmiecić w miejscach publicznych i używać opakowań wielokrotnego użytku. W ten właśnie sposób realnie jesteśmy…

czytaj więcej

Znaczenie sortowania odpadów dla środowiska naturalnego

Wyróżniamy dwie podstawowe metody segregacji odpadów. Pierwsza z nich to selektywna zbiórka – działalność oparta na inicjatywie społecznej, polegająca na zbieraniu śmieci do wyodrębnionych kontenerów,…

czytaj więcej

Znaczenie recyklingu dla człowieka i środowiska

Fakty i mity Recykling kojarzy się najczęściej ze złudzeniem, że wszyscy o tym mówią, wielu nawet robi, a efektów nie widać, bo na koniec i…

czytaj więcej

Jakie są główne zalety recyklingu?

Czym jest recykling? Recykling to system wielokrotnego wykorzystania surowców w celu wytworzenia nowych produktów. Ideą tego procesu jest odzyskanie z posegregowanych odpadów jak największej ilości…

czytaj więcej

Wywóz gruzu z wąskich wjazdów w kamienicach

Obowiązek wywozu śmieci – w trosce o środowisko Firmy budowlane, remontowe i zajmujące się rozbiórkami całych budynków, oraz mieszkańcy wykonujący remonty na „własną rękę”, mają…

czytaj więcej

Odpady z tworzyw sztucznych – rodzaje i charakterystyka

Tworzywa sztuczne Tworzywa sztuczne to materiały wyprodukowane głównie z polimeru syntetycznego lub zmodyfikowanego polimeru naturalnego. Pierwsza substancja to polimery stworzone w całości z substancji i…

czytaj więcej

Znaczenie utylizacji odpadów z przemysłu poligraficznego

Co to jest utylizacja? Utylizacja jest wykorzystaniem odpadów oraz śmieci jako surowców wtórnych – mówi nasz specjalista z firmy Unitek. Może się to odbywać przy…

czytaj więcej