tag: kancelaria notarialna

Przechowywanie dokumentów i rzeczy wartościowych u notariusza

Warunki przechowywania dokumentów u notariusza Zgłaszając się do notariusza z dokumentami, papierami wartościowymi lub nawet pieniędzmi na przechowanie musimy przygotować się na to, że z…

czytaj więcej

Od czego zależy wysokość taksy notarialnej?

To, ile zapłacimy u notariusza, częściowo regulują przepisy – stawki maksymalnych opłat za usługi notarialne określa Minister Sprawiedliwości w specjalnym rozporządzeniu. Zdarza się jednak, że będziemy…

czytaj więcej

Rozdzielność majątkowa małżonków – czym jest i jakie skutki prawne wywołuje?

Ustawowym ustrojem majątkowym małżeńskim w Polsce jest wspólnota majątkowa. Coraz popularniejsze jest podpisywanie tak zwanej intercyzy, która pozwala na wyodrębnienie majątków osobistych małżonków i określenie zasad…

czytaj więcej

Akt notarialny i jego moc prawna

Jak sporządza się akt notarialny i jakie powinien zawierać dane? Sposób sporządzania aktów notarialnych i postępowania z nimi określają artykuły 91 do 95 ustawy Prawo…

czytaj więcej

Jak znaleźć dobrą kancelarię notarialną?

Każda czynność notarialna wymaga wizyty w kancelarii notarialnej, których w naszym kraju jest bardzo duża ilość. Jak zatem wybrać tę najlepszą? Czym kierować się podczas…

czytaj więcej

Jak napisać testament?

Testamentem nazywamy dokument, stanowiący rozporządzenie majątkiem osoby, która go spisała na wypadek jej śmierci. Mimo, że sporządzenie testamentu nie jest trudne, wiele osób nie podejmuje…

czytaj więcej

Co warto wiedzieć o notarialnym poświadczeniu dziedziczenia?

Warunki spadkobierców Zwrócenie się o akt poświadczenia dziedziczenia do notariusza zapewnia sprawne i łatwiejsze, a także mniej sformalizowane postępowanie. Może go sporządzić każdy notariusz, ponieważ…

czytaj więcej

Dlaczego warto podpisać umowę przedwstępną u notariusza?

Uzgodnienie i sprecyzowanie wszystkich elementów umowy nie zawsze oznacza szybkie jej sfinalizowanie. Jednakże można w takim przypadku zabezpieczyć się poprzez podpisanie umowy przedwstępnej, która zawiera…

czytaj więcej

Dlaczego warto sporządzić testament u notariusza

Jak można sporządzić testament? Sporządzenie testamentu, choć może się wydawać skomplikowane, wcale takie nie jest. Wyjaśnia to ekspert z Kancelarii Notarialnej w Zgierzu: Najłatwiejszym sposobem…

czytaj więcej

Wizyta u notariusza jako zabezpieczenie przy wynajmie mieszkania

Transakcje na rynku nieruchomości zawsze wiążą się z pewnym ryzykiem – przestrzega nasz rozmówca z toruńskiej Kancelarii Notarialnej Łukasz Chwiałkowski. Najczęstszym problemem wynajmujących są niespodziewane…

czytaj więcej

Obowiązki notariusza wobec Urzędu Skarbowego

Należyte naliczenie i odprowadzenie podatku, jak również piecza nad dotyczącą go dokumentacją mogą w związku z mnogością stosownych przepisów nieraz przyprawić o zawrót głowy. W…

czytaj więcej