tag: akt notarialny

Akt notarialny i jego moc prawna

Jak sporządza się akt notarialny i jakie powinien zawierać dane? Sposób sporządzania aktów notarialnych i postępowania z nimi określają artykuły 91 do 95 ustawy Prawo…

czytaj więcej

Charakterystyka zawodu notariusza

Kim jest notariusz? Niegdysiejszym odpowiednim współczesnych notariuszy byli „rejenci” – termin ten bezpośrednio wywodził się od miana „regenta”, którym nazywano osobę sprawującą władzę w imieniu…

czytaj więcej

Koszty notarialne umów – w jakim zakresie można je negocjować?

Każda umowa deweloperska musi być sporządzona w formie aktu notarialnego – wyjaśnia nasz rozmówca z Przedsiębiorstwa Budowlanego Ekodom. Choć wiąże się to z dodatkowymi kosztami,…

czytaj więcej

Kiedy jest możliwe unieważnienie aktu notarialnego?

Jakie są możliwe powody unieważnienia? Powody do ewentualnego unieważnienia aktu notarialnego możemy podzielić na kilka kategorii: zawarcie umowy przez osobę w stanie braku świadomości albo…

czytaj więcej