tag: notariusz

Przechowywanie dokumentów i rzeczy wartościowych u notariusza

Warunki przechowywania dokumentów u notariusza Zgłaszając się do notariusza z dokumentami, papierami wartościowymi lub nawet pieniędzmi na przechowanie musimy przygotować się na to, że z…

czytaj więcej

Od czego zależy wysokość taksy notarialnej?

To, ile zapłacimy u notariusza, częściowo regulują przepisy – stawki maksymalnych opłat za usługi notarialne określa Minister Sprawiedliwości w specjalnym rozporządzeniu. Zdarza się jednak, że będziemy…

czytaj więcej

Na czym polega sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia?

W Polsce istnieją dwie drogi, by stwierdzić nabycie spadku przez spadkobierców. Do wyboru mamy orzeczenie sądowe lub poświadczenie dziedziczenia przez notariusza. Obydwa dokumenty mają taką…

czytaj więcej

Jak wygląda sporządzanie testamentu u notariusza?

Sporządzenie testamentu to ważna decyzja, która zaważy na życiu spadkobierców. Z tego powodu warto nie tylko dobrze przemyśleć kwestię dziedziczenia majątku i wyznaczyć odpowiednie do…

czytaj więcej

Rozdzielność majątkowa małżonków – czym jest i jakie skutki prawne wywołuje?

Ustawowym ustrojem majątkowym małżeńskim w Polsce jest wspólnota majątkowa. Coraz popularniejsze jest podpisywanie tak zwanej intercyzy, która pozwala na wyodrębnienie majątków osobistych małżonków i określenie zasad…

czytaj więcej

Akt notarialny i jego moc prawna

Jak sporządza się akt notarialny i jakie powinien zawierać dane? Sposób sporządzania aktów notarialnych i postępowania z nimi określają artykuły 91 do 95 ustawy Prawo…

czytaj więcej

Jak znaleźć dobrą kancelarię notarialną?

Każda czynność notarialna wymaga wizyty w kancelarii notarialnej, których w naszym kraju jest bardzo duża ilość. Jak zatem wybrać tę najlepszą? Czym kierować się podczas…

czytaj więcej

Co warto wiedzieć o notarialnym poświadczeniu dziedziczenia?

Warunki spadkobierców Zwrócenie się o akt poświadczenia dziedziczenia do notariusza zapewnia sprawne i łatwiejsze, a także mniej sformalizowane postępowanie. Może go sporządzić każdy notariusz, ponieważ…

czytaj więcej

Dlaczego warto podpisać umowę przedwstępną u notariusza?

Uzgodnienie i sprecyzowanie wszystkich elementów umowy nie zawsze oznacza szybkie jej sfinalizowanie. Jednakże można w takim przypadku zabezpieczyć się poprzez podpisanie umowy przedwstępnej, która zawiera…

czytaj więcej

Dlaczego warto sporządzić testament u notariusza

Jak można sporządzić testament? Sporządzenie testamentu, choć może się wydawać skomplikowane, wcale takie nie jest. Wyjaśnia to ekspert z Kancelarii Notarialnej w Zgierzu: Najłatwiejszym sposobem…

czytaj więcej

Obowiązki notariusza wobec Urzędu Skarbowego

Należyte naliczenie i odprowadzenie podatku, jak również piecza nad dotyczącą go dokumentacją mogą w związku z mnogością stosownych przepisów nieraz przyprawić o zawrót głowy. W…

czytaj więcej