tag: straż pożarna

Zastosowanie tworzyw sztucznych w pożarnictwie

W jaki sposób wykorzystywane są tworzywa sztuczne w pożarnictwie? Tworzywa sztuczne w pożarnictwie mogą być wykorzystywane na wiele sposób. Przede wszystkim są to elementy ubioru…

czytaj więcej

Rodzaje węży pożarniczych

Węże tłoczne Węże tego rodzaju wykorzystywane są – jak sama nazwa wskazuje – do tłoczenia wody lub wodnego roztworu środka pianotwórczego z motopompy do prądownicy,…

czytaj więcej