tag: węże pożarnicze

Rodzaje węży pożarniczych

Węże tłoczne Węże tego rodzaju wykorzystywane są – jak sama nazwa wskazuje – do tłoczenia wody lub wodnego roztworu środka pianotwórczego z motopompy do prądownicy,…

czytaj więcej