tag: kierownik budowy z uprawnieniami

Uprawnienia kierownika budowy a uprawnienia inspektora nadzoru

Inwestor jest tą osobą, która decyduje o wyborze i zatrudnieniu kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.  Zakres ich kompetencji reguluje m.in. Prawo Budowlane. Inwestycją może…

czytaj więcej