tag: kierownik budowy

Uprawnienia kierownika budowy a uprawnienia inspektora nadzoru

Inwestor jest tą osobą, która decyduje o wyborze i zatrudnieniu kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.  Zakres ich kompetencji reguluje m.in. Prawo Budowlane. Inwestycją może…

czytaj więcej

Zasady BHP na budowie

Bezpieczna praca – poznaj obowiązujące zasady Zasady BHP obowiązują nie tylko ludzi pracujących na budowie, ale również wszelkie osoby ją wizytujące – mówi nasz ekspert…

czytaj więcej