tag: długi

Egzekucja a dobrowolna spłata długu

Postępowanie egzekucyjne łączy się z dodatkowymi kosztami, które ponosi dłużnik. Należy tu wymienić opłatę egzekucyjną, która stanowi podstawę wynagrodzenia komornika oraz odsetki naliczane od kwoty…

czytaj więcej

Kiedy komornik może ukarać grzywną?

Aby „zasłużyć” na grzywnę od komornika, wystarczy dysponować potrzebną mu informacją na temat dłużnika i się nią z tym komornikiem nie podzielić lub wręcz przedstawić…

czytaj więcej

Kiedy komornik może umorzyć dług?

Brak działania ze strony wierzyciela Pierwszą opcją, w której dług może zostać umorzony, jest sytuacja, w której wierzyciel w ciągu jednego roku nie dokonał żadnych…

czytaj więcej

Definicja prawna postępowania egzekucyjnego

Termin „egzekucja” pochodzi z łaciny i oznacza wykonanie kary, czy przymusowe ściągnięcie należności. Pojęcie egzekucji w języku prawnym odnosi się do spraw z zakresu prawa…

czytaj więcej

W jaki sposób ochronić się przed długami spadkowymi?

Spadek kojarzy się na ogół z czymś, co otrzymujemy po czyjejś śmierci. Trzeba jednak pamiętać, że życie naszych bliskich może potoczyć się różnie. Niekiedy możemy…

czytaj więcej

Jak się uchronić przed długami spadkowymi?

Jak było przed zmianą prawa? Zgodnie z wcześniej obowiązującym prawem spadkobiercy odpowiadali za długi zmarłej osoby, nawet jeśli o ich istnieniu nie wiedzieli. Spadkobierca miał…

czytaj więcej

Zajęcie komornicze alimentów

Komornik to funkcjonariusz państwowy, którego głównym zadaniem jest egzekucja wyroków w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne. Do jego obowiązków należy również ściąganie należności za…

czytaj więcej

Czym jest zakres terytorialny komornika?

Wielu przedsiębiorców prędzej czy później spotyka się z problemem klientów i kontrahentów, którzy odmawiają uiszczenia opłaty za produkt lub usługę. Ostatecznym rozwiązaniem staje się wówczas…

czytaj więcej

Czego nie może zająć komornik?

Komornik jest funkcjonariuszem państwowym, działającym przy sądzie rejonowym. Jego głównym zadaniem jest realizacja orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne. Pracę każdego komornika…

czytaj więcej

Zasady dziedziczenia długów

Zapewne każdy z nas marzył, aby otrzymać w spadku mnóstwo pieniędzy, cenne rzeczy materialne, dom lub działkę, a najlepiej wyspę, na której w przyszłości mógł…

czytaj więcej

Jak nie przejąć długów wraz ze spadkiem?

Jako spadkobiercy mamy bardzo ważny obowiązek: upewnić się, czy przyjmowany spadek nie jest obciążony długami. W przeciwnym razie będziemy zmuszeni do poniesienia konsekwencji za długi…

czytaj więcej