tag: sprawy sądowe

Rodzaje map do celów prawnych i sądowych

Mapy do celów prawnych związane są przede wszystkim z pojęciem własności nieruchomości. Posiadanie lub wieczyste użytkowanie nieruchomości wiąże się z koniecznością podjęcia wielu czynności, do…

czytaj więcej

Jak określić moment wykonania usługi egzekucyjnej przez komornika sądowego?

Często zdarza się, że po złożeniu u komornika wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, wierzyciel traci możliwość śledzenia na bieżąco efektów prowadzonych czynności. Taka sytuacja w…

czytaj więcej

Składanie roszczeń w sprawach błędów medycznych

Jeżeli podczas leczenia doszło do zakażenia pacjenta, lekarz postawił błędną diagnozę, której skutkiem był nieprawidłowy wybór metod leczenia lub przeprowadzona operacja nie powiodła się, pacjent…

czytaj więcej

Czym jest zakres terytorialny komornika?

Wielu przedsiębiorców prędzej czy później spotyka się z problemem klientów i kontrahentów, którzy odmawiają uiszczenia opłaty za produkt lub usługę. Ostatecznym rozwiązaniem staje się wówczas…

czytaj więcej