tag: zawory

Gdzie wykorzystuje się zawory hydrauliczne?

Zawory, które występują w układach hydraulicznych, mają różne zastosowanie w zależności od ich rodzaju i budowy. Dzielimy je na trzy podstawowe grupy: zawory sterujące kierunkiem…

czytaj więcej

Podział zaworów zwrotnych

Budowa Jeden z zasadniczych podziałów przebiega pod względem budowy. – Chodzi tu konkretnie o postać, w jakiej występuje zwieradło, czyli element zamykający lub otwierający zawór…

czytaj więcej

Elementy sterujące układów pneumatycznych

Nadzwyczaj rozbudowana grupa zaworów podlega podstawowej klasyfikacji ze względu na pełnione funkcje – wyjaśnia nasz rozmówca z przedsiębiorstwa API. Podstawowa klasyfikacja zaworów sterujących Jak wspomniano…

czytaj więcej