tag: strefy pożarowe

Z jakich materiałów wykonywane są elementy zabudowy stref pożarowych?

Czym jest strefa pożarowa? Strefa pożarowa, zgodnie z definicją zawartą w rozdziale 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i…

czytaj więcej