tag: przewozy

Międzynarodowe prawo transportowe

Transport jest jedną z najważniejszych dziedzin gospodarki, umożliwiającą obrót towarów pomiędzy krajami. Tak istotna z punktu ekonomii branża nie może funkcjonować bez ujednoliconych przepisów prawnych,…

czytaj więcej