tag: produkty eko

Znaczenie proekologicznych opakowań dla pokolenia milenium

„Milenialsi” jako cenna grupa nabywcza Pokolenie milenium stanowi obecnie ok. 33% zatrudnionych w Europie i jest kluczową grupą docelową dla sprzedawców towarów i usług. Są…

czytaj więcej

Co to jest ekologiczna żywność?

Cechy żywności ekologicznej Żywność ekologiczna to taka, która wytwarzana jest w zgodzie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Unii Europejskiej o ekologicznym rolnictwie i hodowli zwierząt.…

czytaj więcej