tag: prawo zamówień publicznych

Przetargi, zamówienia publiczne i zasada uczciwej konkurencji

Najważniejszym celem prawa zamówień publicznych jest zagwarantowanie wszystkim wykonawcom jednakowego dostępu do środków, a więc równe traktowanie wszystkich oferentów. W związku z tym jedną z…

czytaj więcej