tag: paliwo

Właściwości i zastosowanie peletu

Pelet drzewny to paliwo, które zyskuje coraz większe znaczenie w technice grzewczej. Ma to przede wszystkim związek z dyrektywami Unii Europejskiej dotyczącymi polityki klimatycznej oraz…

czytaj więcej

Kiedy warto zdecydować się na profesjonalny dowóz paliw?

Wsparcie w każdej sytuacji W zakres usługi dowozu paliw wchodzą zróżnicowane wielkościowo zamówienia. Bardzo często o dostarczenie paliwa ubiegają się firmy działające w przemyśle, na…

czytaj więcej

Rodzaje samoobsługowych dystrybutorów na paliwo

Stopień samoobsługi Kiedy podjeżdżamy na dużą stację benzynową, zdarza się, że podchodzi do nas pracownik stacji i oferuje pomoc w zatankowaniu samochodu. Na małych stacjach…

czytaj więcej

Mobilne zbiorniki paliwa

Mobilność w cenie Oprócz zbiorników stacjonarnych na rynku dostępne są również zbiorniki mobilne służące do tankowania ciężkiego sprzętu, takiego jak: ciągnik, kombajn czy samochód ciężarowy,…

czytaj więcej

Budowa dystrybutorów paliwa

W przypadku prowadzenia własnej działalności, w której na duża skalę wykorzystywane są samochody, czy maszyny rolnicze i budowlane, praktycznym rozwiązaniem jest korzystanie z zapasów paliwa…

czytaj więcej

Czym powinny się charakteryzować zbiorniki do przewozu paliwa?

Substancje chemiczne są łatwopalne i ich nieprawidłowe użytkowanie może doprowadzić do spowodowania nieszczęśliwego wypadku. Paliwo jest substancją napędzającą maszyny, bez której niemożliwe byłoby funkcjonowanie w…

czytaj więcej