tag: odzysk ciepła

Metody odzysku ciepła w przemyśle

Metody te zasadniczo podzielić można na trzy kategorie: recyrkulację powietrza, odzysk w układach wyposażonych w medium pośredniczące oraz w wymiennikach ciepła bez niego. Takim medium…

czytaj więcej