tag: karta pobytu czasowego

Zasady ubiegania się o kartę pobytu czasowego w Polsce

Wszyscy cudzoziemcy, którzy planują przebywać na terenie Polski dłużej niż 3 miesiące, powinny ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy, które wydawane jest na okres…

czytaj więcej