tag: elektryk

Jak przebiega modernizacja instalacji elektrycznej?

Instalacja elektryczna starzeje się szybciej niż sam budynek. Po wielu latach użytkowania nawet dobrze wykonana instalacja będzie wymagać modernizacji – przede wszystkim dlatego, że z…

czytaj więcej

Przepusty gumowe w uszczelnianiu przejść przewodów w obudowach urządzeń elektrycznych

Warunki środowiskowe a rodzaj przepustu Najprostsze przepusty stosowane są w sytuacji, gdy nie przewiduje się wykorzystywania urządzenia w szczególnych warunkach pracy. Są one wystarczającym rozwiązaniem,…

czytaj więcej

Typy gniazdek i wtyczek elektrycznych w Polsce

Na całym świecie stosuje się obecnie kilkanaście typów wtyczek. W celu łatwiejszego rozpoznania, oznacza się je kolejnymi literami alfabetu. O tym, jaką wtyczkę spotkamy w…

czytaj więcej

Zasady bezpieczeństwa w branży elektrycznej

Podstawowe zasady BHP w branży elektrycznej Pracownik pracujący przy instalacjach elektrycznych powinien spełniać następujące warunki: Posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz ukończył szkolenie z zakresu bezpieczeństwa…

czytaj więcej