tag: elektrometr

Do czego służy elektrometr?

W tym ostatnim przypadku pomiaru dokonać można na jeden z dwóch sposobów. Pierwszy z nich, czyli metoda stałego napięcia, wymaga oprócz elektrometru również źródła tego…

czytaj więcej