tag: elastromery

Wykorzystanie elastomerów PCV w kaletnictwie

Charakterystyka elastomerów Jeden z podziałów tworzyw sztucznych – ze względu na właściwości fizykochemiczne – wyróżnia dwa ich rodzaje: plastomery i elastomery. Pierwsza grupa pod wpływem…

czytaj więcej