tag: dziennik budowy

Nowoczesne metody pomiarów mas ziemnych

Skanning laserowy Uzyskaną w wyniku skanowania laserowego chmurę punktów opracowuje się przy użyciu dedykowanego programu komputerowego. Gęsta chmura punktów, jako wynik skanowania, doskonale odzwierciedla otoczenie.…

czytaj więcej

Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji budowy

Dziennik budowy Dziennik budowy, który znajduje się na placu robót przez cały czas ich trwania, jest urzędowym dokumentem, opisującym dokładnie przebieg prowadzonych prac – wyjaśnia…

czytaj więcej

Do czego służy dziennik budowy?

Dziennik budowy – podstawowe informacje Dziennik budowy jest to urzędowy dokument, w którym zapisywany jest przebieg robót budowlanych oraz wszelkie zdarzenia, które w ich trakcie…

czytaj więcej