tag: certyfikat budowlany

Świadectwa energetyczne i warunki, jakie musi spełniać budynek

Termin „Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku” zaistniał w polskich przepisach prawnych dnia 1 stycznia 2009 roku, kiedy to wdrożona została dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy…

czytaj więcej

Czym się wyróżnia certyfikowane budownictwo – certyfikat BREEAM?

BREEAM, czyli Building Research Establishment Enviromental Assessment Method, to utworzony w 1990 roku przez brytyjską organizację BRE Global system ewaluacji budynków pod kątem ich ekologiczności…

czytaj więcej