tag: ceremonia pogrzebowa

Wszechstronne usługi pogrzebowe

Śmierć kogoś bliskiego i potrzeba zorganizowania pogrzebu to sytuacja, która stawia nas przed koniecznością zmierzenia się w niezmiernie trudnymi zadaniami. Myśli bliskich osoby zmarłej koncentrują…

czytaj więcej

Co należy wiedzieć o organizacji pogrzebu?

Formalności związane ze stwierdzeniem zgonu Stwierdzenie zgonu musi być należycie udokumentowane. O śmierci danej osoby orzeka lekarz lub pracownik pogotowia, po uprzednim rozpoznaniu braku czynności…

czytaj więcej