tag: animator zabawy

Organizacja urodzin dziecka z animatorem zabaw

Kim jest animator zabaw? Już etymologia słowa „animator” określa, kim jest ta osoba. „Animo” to w języku łacińskim „ożywiać”, „pobudzać”. Animator to zatem „ożywiacz atmosfery”…

czytaj więcej