tag: ścieki

W jaki sposób czyści się przepompownie?

Przepompownie w przydomowej oczyszczalni System przydomowej oczyszczalni składa się z kilku elementów: komory przepompowni ścieków z wyposażeniem, przewodu tłocznego, armatury i studzienki rozprężnej. Przepompownia to…

czytaj więcej

Czyszczenie kanalizacji. Co warto wiedzieć?

Czyszczenie kanalizacji – jak często należy je wykonywać? Zachowanie drożności rur i kanałów ściekowych ma ogromne znaczenie, jeśli zależy nam na sprawnym i wydajnym działaniu…

czytaj więcej

Zasada działania biologicznych oczyszczalni ścieków

Gdzie warto zainstalować biologiczną oczyszczalnię ścieków? Na rynku można znaleźć kilka rodzajów biologicznych oczyszczalni ścieków. Za przykład weźmiemy produkowaną przez firmę EnEko sekwencyjną oczyszczalnię ścieków…

czytaj więcej

Zalety biologicznych oczyszczalni ścieków

O oczyszczalniach biologicznych Biologiczne oczyszczalnie ścieków są współczesną odpowiedzią na problem gospodarki ściekowej, za jaki uważa się szambo. Są metodą redukcji zagrożeń dla środowiska naturalnego,…

czytaj więcej

Zakres działań pogotowia kanalizacyjnego

Awaria prądu albo sieci wodociągowej nie jest niczym przyjemnym. Rzadko kiedy jest jednak tak uciążliwa, a czasami nawet niebezpieczna dla zdrowia jak problemy z systemami…

czytaj więcej

Charakterystyka kompaktowych pompowni ścieków

Gdzie można umieścić kompaktową pompownię ścieków? Kompaktowe pompownie ścieków umieszcza się w odległości ok. 5-10 m poza budynkiem. Dla domów jedno- lub dwurodzinnych stosuje się…

czytaj więcej

Rodzaje pompowni ścieków

Pompownie domowe i sieciowe Pompownie są częścią kanalizacji ciśnieniowej. Następuje do nich grawitacyjny spływ ścieków z jednego lub wielu budynków, które są później tłoczone do…

czytaj więcej

Podstawowe informacje na temat projektowania przepompowni

Czy projektowanie przepompowni jest konieczne? Projektowanie przepompowni w dużej mierze na współpracy odbiorcy (właściciela posesji), wraz z producentem pompowni. W pierwszej kolejności należy się bowiem…

czytaj więcej

Wszystko o oczyszczaniu ścieków

Szkodliwość ścieków Ścieki, przez swoją szkodliwość biologiczną, powinny być poddawane procesowi oczyszczania w przeznaczonych do tego oczyszczalniach. Gospodarka wodą w dzisiejszych czasach stawia nowe wymogi,…

czytaj więcej

Charakterystyka biologicznych oczyszczalni ścieków

Powstawanie ścieków jest nieuniknioną konsekwencją działalności człowieka. Powstają nie tylko w wyniku pracy zakładów przemysłowych, ale także w efekcie działalności rolniczej i codziennie, w każdym…

czytaj więcej