tag: produkcja pelletu

W jaki sposób powstaje pellet?

Czym jest pellet? Pellet jest biopaliwem – oznacza to, że energia z niego pozyskiwana pochodzi ze spalania surowców odnawialnych. Pozyskiwany jest najczęściej z trocin, zrębek…

czytaj więcej

Tartak z dodatkowym zyskiem

Jeśli chcemy, żeby nasz biznes przynosił dochody, przede wszystkim musimy ograniczyć straty. W tartaku sposobem na zwiększenie zysków jest wykorzystanie trocin. To odpady, z których…

czytaj więcej