tag: pompa ścieków

W jaki sposób czyści się przepompownie?

Przepompownie w przydomowej oczyszczalni System przydomowej oczyszczalni składa się z kilku elementów: komory przepompowni ścieków z wyposażeniem, przewodu tłocznego, armatury i studzienki rozprężnej. Przepompownia to…

czytaj więcej