tag: nanocząsteczki

Na czym polega technologia nanowarstw kompozytowych?

Nanotechnologia i nanomateriały Nanomateriałami nazywamy struktury o wymiarach nanometrycznych, tj. posiadających średnicę rzędu miliardowej części metra. Bardzo charakterystyczną cechą nanomateriałów jest duży stosunek pola ich…

czytaj więcej