tag: mikrometr

Metody zastosowania i rodzaje przyrządów mikrometrycznych

Podstawowe typy mikrometrów Wyróżniamy mikrometry użytku ogólnego i szczególnego. Do pierwszej z tych grup zaliczamy mikrometry zewnętrzne (o powierzchniach pomiarowych płaskich i kulistych) oraz wewnętrzne…

czytaj więcej