tag: generalny wykonawca

Charakterystyka generalnego wykonawstwa

Kim jest generalny wykonawca? Generalny wykonawca to podmiot prawny, który na mocy podpisanej ze zleceniodawcą umowy zobowiązuje się wykonanie określonego zadania. Pojęcie generalnego wykonawcy spotyka…

czytaj więcej