tag: badania geologiczne gruntu

Znaczenie badań geologicznych dla prac budowlanych

Zakres badań geologicznych Jak głosi Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki, zakres badań geologicznych ustalany jest na podstawie kategorii geotechnicznej budynku. Budowę obiektów budowlanych pierwszej…

czytaj więcej

W jakim celu wykonuje się sondowanie CPT-U

Sondowanie statyczne CPT-U – co pozwala określić? Jak zostało powiedziane, sondowanie statyczne CPT zalicza się do podstawowych badań polowych. Pozwala określić bazowe parametry gruntu, do…

czytaj więcej